Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych Drukuj

 

Loga

 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

„Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych” to projekt, którego celem było poprawienie bazy dydaktycznej w elbląskich szkołach.

Projekt polegał na wyposażeniu w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie pracowni komputerowych w następujących placówkach oświatowych:

  • Zespół Szkół Mechanicznych
  • Centrum Kształcenia Praktycznego
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • IV Liceum Ogólnokształcące


Cel  projektu

Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do poprawy jakości kształcenia kadry informatycznej, z której umiejętności w przyszłości będą mogli korzystać pracodawcy.

Projekt zrealizowany został poprzez:

 

  • wyposażenie pracowni informatycznych w sześciu placówkach oświatowych w Elblągu

  • dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów

  • poszerzenie zakresu kształcenia

  • dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców, w szczególności z sektora MŚP.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.419.418,30 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.079.616,27 PLN

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013