Kursy Drukuj

 

Programy kursów: 

Wolny rynek usług edukacyjnych, wzrost ilości ofert szkoleniowych i zainteresowanie kształceniem ustawicznym stwarzają konieczność dokonywania oceny działalności instytucji prowadzących to kształcenie.

 

Dlatego też Centrum Kształcenia Praktycznego postawiło na jakość świadczonych usług i w dniu 22 marca 2011 Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty wydał decyzję o przyznaniu placówce AKREDYTACJI w zakresie:

  • szkolenia spawaczy - zobacz zakładkę kursy
  • operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC - zobacz zakładkę kursy
  • programista maszyn sterowanych numerycznie CNC - zobacz zakładkę kursy 

Jesteśmy instytucją szkoleniową posiadającą wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie o nr ewidencyjnym 2.28/00008/2004. 

Wpłaty na kursy krótkoterminowe można uiszczać na niżej podany rachunek bankowy:

Bank Handlowy w Warszawie SA

Nr konta: 16 1030 1218 0000 0000 9035 9002

W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy kursu.