Data utworzenia: 7 września 2017r.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000 €

CKZiU.261.4.2017.RMPOSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.