Data utworzenia: 15 marca 2018r.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221000 €

CKZiU.261.7.2018.RM