Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu i wyposażenia biurowego oraz sprzętu szkolnego i wyposażenia dydaktycznego do siedmiu pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"

Zamówienie z wolnej ręki

CKZiU.261.01.2020.CK

Pliki do pobrania: