Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia warsztatowego do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"

Zamówienie z wolnej ręki

CKZiU.261.02.2020.CK

Pliki do pobrania: