Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro

CKZiU.261.04.2020.RM

Pliki do pobrania: