Przedmiot zamówienia:

Dostawa próbek do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"

Zamówienie z wolnej ręki

CKZiU.261.06.2020.RM

Pliki do pobrania: