Data utworzenia: 18 września 2018r.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221000 €

CKZiU.261.74.2018.RM