Data utworzenia: 7 września 2017r.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000 €

CKZiU.261.5.2017.RM