Przedmiot zamówienia:


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 R.


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 R.


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2020 R.


1. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


2. Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


3. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


4. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


5. Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


6. Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


7. Dostawa pikowarki ramowej sterowanej elektronicznie do pracowni tapicerskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


8. Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


9. Dostawa pojazdów do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


10. Dostawa wyposażenia warsztatowego do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


11. Dostawa spawarek do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


12. Dostawa pomocy naukowych do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


13. Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


14. Dostawa wyposażenia do dwóch pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


15. Dostawa wyposażenia sklepowego do pracowni florystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


16. Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


17. Dostawa sprzętu i wyposażenia biurowego oraz sprzętu szkolnego i wyposażenia dydaktycznego do siedmiu pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


18. Dostawa wyposażenia specjalistycznego do pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


19. Dostawa pojazdów do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


20. Dostawa spawarek do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


21. Dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


22. Dostawa sprzętu i wyposażenia biurowego oraz sprzętu szkolnego i wyposażenia dydaktycznego do siedmiu pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE"


23. Dostawa wyposażenia do pracowni elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


24. Dostawa wyposażenia warsztatowego do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"


25. Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"


26. Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


27. Dostawa wyposażenia do Pracowni Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"


28. Dostawa Staloskopu do analizy składu chemicznego metali metodą fluorescencji rtg do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"


29. Dostawa wyposażenia warsztatowego do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"


30. Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"


31. Dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"


32. Dostawa sprzętu i wyposażenia biurowego oraz sprzętu szkolnego i wyposażenia dydaktycznego do siedmiu pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"


33. Dostawa wyposażenia specjalistycznego do pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"

34. Dostawa wyposażenia do pracowni elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"


35. Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"


36. Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"


37. Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"


38. Dostawa sprzętu i wyposażenia biurowego oraz sprzętu szkolnego i wyposażenia dydaktycznego do siedmiu pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"


39. Dostawa wyposażenia warsztatowego do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"


40. Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"


41. Dostawa próbek do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"


42. Dostawa wyposażenia do pracowni elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"


43. Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"


44. Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"


45. Dostawa wyposażenia do pracowni elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"